TÜBİTAK BiGG 2019 Yılı 1. Çağrısı Açıldı

 Çağrıya herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencileri veya bu eğitim derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler; daha önce 1512 2. Aşama kapsamında destek almamış olmak ve ön başvuru tarihi itibariyle (Uygulayıcı Kuruluş tarafından TÜBİTAK’a iş fikrinin sunulduğu tarih) herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması şartıyla başvuruda bulunabilecektir.

1. aşama başvuruları, TÜBİTAK duyuruda verilen üniversite ve Teknopark listesindeki Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından alınacaktır. İlgili kuruluşlar kendi web sitelerinde ilana çıkacaklardır.

Duyuru linki: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-bigg-2019-yili-1-cagrisi-acildi

Uygulayıcı Kuruluş rolü, 1. Aşama kapsamında girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi ve seçilen iş fikirlerinin doğrulanarak TÜBİTAK’a 2. Aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerinin yürütülmesidir. İş fikirlerinin ticari ve teknik değerlendirmesinde bu kuruluşlar; eğitim, mentörlik, iş birliği ağlarını kullandırma, iş planı hazırlama, kuluçka, müşteri doğrulama gibi destekler verilecektir.

 2019-1 BİGG Çağrısı’nda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikirlerinin başvurular kabul edilecektir. Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam, Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme tematik alanları çağrı kapsamında belirlenen başlıklardır.