PROJE GELİŞTİRME

Derece Danışmanlık, Ar-Ge ve ürün geliştiren firmalara eş finansman kaynağı yaratabilmek için Frascati ve Oslo kılavuzları ışığında ulusal veya uluslar arası hibe ve fon proje programları çerçevesinde değerlendirme yapar. Bu noktada, proje fikrini;

  • Mevcut durum ve rakip analizi
  • Fikri gerçekleştirmek için personel ve donanım altyapısı yeterliliği ve ihtiyaç planlamaları
  • Proje sonrası ürünün satılabilirliği ve ekonomik getiri tahmini
  • İşbirlikçi yapıların oluşturulması

başlıkları altında analiz eder. Kurum kültürü, finans yapısı ve diğer ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, uygun fon programının seçimi konusunda destek verir.

Ar-Ge projesinin ticarileşebilmesi aşamasında gerekli olan seri imalat ve/veya pazarlama destekleri konusunda firmaya proje geliştirmesi konusunda hizmet verir. İhracat gerçekleştiren firmaların ilgili destek mekanizmalarından sürekli faydalanabilmesi adına;

  • Dokümantasyon
  • Mali uygulamalar ve muhasebeselleştirme
  • Teknik veri toplama ve raporlama

konularında firma personellerinin eğitimini üstlenerek, firma içerisinde desteklerden sürekli faydalanılabilmesi için sistematik bir mekanizma oluşmasına destek verir.

Proje geliştirme hizmetleri ile firmaları daha yakından tanıyan diPMO, böylelikle anlık olarak açılan hibe proje programlarına ilişkin hızlı aksiyon alır.