KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, bugün artık pazarlama iletişimi, itibar yönetimi, halkla ilişkiler ve iç iletişim gibi iletişimin çeşitli alanları arasındaki sınırların kalkmasını da beraberinde getirmektedir. Bu süreçte kurumsal iletişim hızla, bir iş destek fonksiyonu olmaktan çıkarak iş stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol oynayan stratejik bir fonksiyon haline dönüşmektedir.

“Kurumsal İletişim” en yalın ifadeyle, kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesi olarak tanımlanabilir.

KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDAKİ HİZMETLER

 • Kurumsal İtibar Yönetimi
 • Lider / CEO İletişimi
 • Kriz yönetimi
 • Gündem Yönetimi
 • İç İletişim
 • Kurumsal Sponsorluklar
 • Event Yönetimi
 • Medya İlişkileri
 • KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk)
 • Kurumsal Kimlik

 PAZARLAMA İLETİŞİMİ DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDAKİ HİZMETLER

 • Reklam
 • Dijital Medya Kullanımı ve Pazarlaması
 • PR
 • Satış Geliştirme
 • Personel ve Kişisel Satış
 • Ürün/Hizmet Stili / Tasarımı
 • Satış Noktalarının Yeri ve Niteliği
 • Satış Sonrası Hizmetler ve Sürekli İletişim
 • Direkt Pazarlama
 • Pazar Araştırmaları
 • Müşteri Dönüşlerine Göre Ürün Geliştirme