KOBİ Gelişim Destek Programı

KOBİ’lerin ;

 • Ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 • Rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi

için hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

•    Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
•    KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme

 • Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden,
 • Üretim,
 • Yönetim-organizasyon,
 • Pazarlama, dış ticaret,
 • İnsan kaynakları,
 • Mali işler ve finans,
 • Bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlar

KOBİ Proje Destek Programı

 • KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
 • İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
 • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme
 • Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden,
 • Üretim,
 • Yönetim-organizasyon,
 • Pazarlama, dış ticaret,
 • İnsan kaynakları,
 • Mali işler ve finans,
 • Bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlar

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir

 • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme
 • Kira Desteği
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
 • Personel Gideri Desteği
 • Başlangıç Sermayesi Desteği
 • Proje Geliştirme Desteği (Proje Danışmanlık, Eğitim, Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği, Proje Tanıtım Desteği, Yurtiçi – Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği ziyareti Desteği
 • Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

 

Genel Destek Programı

KOBİ’lerin ;

•    rekabet güçlerini ve düzeylerini artırması amacıyla işletmelerini geliştirmeleri,
•    KOSGEB desteklerinden faydalanmaları,
•    özgün ve kaliteli mal/hizmet üretmeleri,
•    tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini geliştirmeleri için gereken desteği sağlamak amaçlanmıştır.

•    Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsüne sahip,
•    KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan her işletme

Program;
•    Yurt İçi Fuar Desteği,
•    Yurt Dışı İş Gezisi Desteği,
•    Tanıtım Desteği,
•    Eşleştirme Desteği,
•    Nitelikli Eleman İstihdam Desteği,
•    Danışmanlık Desteği,
•    Eğitim Desteği,
•    Enerji Verimliliği Desteği,
•    Tasarım Desteği,
•    Sınai Mülkiyet Hakları Desteği,
•    Belgelendirme Desteği,
•    Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği,
•    Bağımsız Denetim Desteği,
•    Gönüllü Uzmanlık Desteği,
•    Lojistik Desteği olmak üzere 15 farklı destek konusunu içermektedir.

Girişimcilik Destek Programı

Girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaşması ile ekonomik ve istihdam sorunlarını çözmek, ülke kalkınmasına katkı sağlamaktır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi için; genel katılım

Yeni Girişimci Desteği için;

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimciler,
 • İŞGEM’de yer alan girişimciler

İş Geliştirme Merkezi Desteği için;

 • Belediyeler,
 • Yüksek Öğretim Kurumları,
 • Özel İdareler,
 • Meslek Kuruluşları,
 • İnkübatörler

İş Planı Ödülü

 • Girişimcilik dersi veren üniversitelerin öğrencileri

Bu Program;

• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,
• Yeni Girişimci Desteği,
• İş Geliştirme Merkezi Desteği,
• İş Planı Ödülü konularını kapsar.