Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programa; seçilen yatırım konusu, yatırım konusuna göre destek verilen iller ile başvuru diğer şartlarını (ruhsatlar, izinler vb.) sağlayan gerçek veya tüzel kişiler başvuru yapabilirler.

Ekonomik yatırımlar;

BÜİ – Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
HÜİ – Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
SÜİ – Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
ÇES – Çelik silo (Tarımsal ürünlerin depolanması)
SHD – Soğuk hava deposu
SER – Yenilenebilir enerji kullanan seralar
YEÜ – Yenilenebilir enerji üretim tesisi
HOG – Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
TÜY – Tarımsal üretime yönelik sabit yat.

Kırsal ekonomik altyapı yatırımları;

KTY – Kırsal turizm yatırımları
ÇFG – Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi
ELS – El sanatları ve katma değerli ürünler
BSY – Bilişim sistemi yatırımları

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD II)

Programın genel amaçları; ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamaktır.

Özel amaçlar ise;

101, 103 ve 302 tedbirlerinin alt tedbirlerinde öncelikler doğrultusunda ilgili sektör, tarımsal faaliyet alanı, örneğin; hayvansal üretimler, hayvansal ve bitkisel ürün işleme, paketleme, depolama yatırımları, yenilenebilir enerji, yerel ve çevresel kalkınmaya destek sağlayarak AB standartları ile uyum sağlamaktır.

Programa başvuru 42 il’den yapılabilmektedir.

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat.

Programa tedbir bazında tekrar değerlendirilmek kaydıyla GERÇEK ve TÜZEL KİŞİLİKLER, ÇİFTÇİLER ve KIRSAL ALANDAKİ ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLER başvuru yapabilmektedir.

Programın çağrı bazında konuya göre illerin belirlendiği destek konuları genel çerçevede şu şekilde sıralanabilir.

101 – Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
101-1 – Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
101-2 – Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
101-3 – Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
101-4 – Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
103 – Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar
103-1 – Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-2 – Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-3 – Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-4 – Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
103-5 – Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
302 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme
302-1 – Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
302-2 – Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması
302-3 – Zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri
302-4 – Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri
302-5 – Su ürünleri yetiştiriciliği
302-6 – Makine Parkları
302-7 – Yenilenebilir enerji yatırımları