ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ

  • Hizmet kalitemiz, güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile sektörde rekabet edebilir olmak.
  • Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek.
  • Gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak kalite sistemini ve hizmet verimliliğini iyileştirilmesini sağlamak.
  • Kalitenin; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil, dünyanın gelişimine paralel olarak şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını sağlamak.
  • Hizmet yöntemlerimizi, müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile sürekli yenilemek ve geliştirmek.
  • Oluşturduğumuz Kalite Politikasının uygulanmasını sağlamak ve Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmek.