İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

ANA HEDEFLER

 • Adil ve Objektif Bir Sistem Kurulumu
 • İş Kanunlarına Uygun Faaliyet Yönetimi
 • Çalışanların Haklarının Korunması
 • İşverenin Haklarının Korunması
 • Mutlu Çalışanlar
 • Etkinlik, Etkililik ve Verimlilik
 • Kurumsal Şirket Olarak Kurum Vizyonu

 

İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDAKİ HİZMETLER

 • İş Analizi, İş Değerlemesi, Görev Tanımları Oluşturulması
 • Değerlendirme Merkezi Uygulamaları Çalışmaları
 • Departmanlara göre Vaka Yazımları, Rol Uygulamaları, Analizler
 • Oryantasyon Sistemi Kurulumu
 • Performans Değerlendirme Sistemi Kurulumu
 • Prim Sistemi Kurulumu
 • Mülakat Teknikleri Eğitimleri-İşe Alım Sistemi Kurulumu
 • İşten Çıkış Süreçleri (İş akdi fesihler, talep üzerine fesihler)