2019 .01  Proje Teklif Çağrısı  ve 2019 .02 Proje Teklif Çağrısı

Sanayide Dijital Dönüşüm Kapsamında Teknoloji İhtiyacı olan İmalat Sanayi KOBİ’lerine yönelik Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB, KOBİ Gelişim (KOBİGEL) Destek Programı kapsamında 2019 yılı birinci dönem çağrılarını ilan etmiştir. Aşağıdaki belirtilen çağrı ile İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları ve bu sayede üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirmeleri amaçlanmaktadır. Başvurusu yapılan proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanması halinde değerlendirmelerde daha yüksek puan getirecektir.

2019 .01  Proje Teklif Çağrısı  ve 2019 .02 Proje Teklif Çağrısı

Amacı:Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin yerli ve yetkin   akıllı dijital teknolojileri imalat sanayinde erişilebilir hale getirilmesi.

Hedef Sektörler:NACE REV 2 sınıflamasına göre; belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:(bilgisayar,optik,makina,telekomünikasyon vb.)

Destek Oranı:% 60 (tüm bölgelerde) yerli  üretim ürünlerin tercih edilmesi durumunda %15 ek destek oranı

Başvuru Koşulları:Proje konusu ürün/ yazılımın potansiyel alıcısı olan en az bir adet “bilanço esasına göre defter tutan ve 2017 – 2018 yıllarından herhangi birinde net satış hasılatı 500.000 TL’nin üzerinde olan işletme”nin satın alma niyet beyanı talep edilecektir.

Proje Süresi :Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 18 aydır.

2019.01 Proje Teklif Çağrısı Tablosu

Destek Üst Limiti:  Geri ödemesiz 300.000 TL     Geri ödemeli 350.000 TL  Toplam 650.000 TL

 

Desteklenecek Proje Gider Grupları:

Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst LimitlerGeri Ödemeli Desteğe İlişkin Üst Limitler

A) Personel Giderleri:

●          En  fazla 4 personel desteklenebilir.

                   – Ön Lisans mezunlarına 2.500 TL

                   – Lisans mezunlarına 3.000 TL

                   – Yüksek lisans mezunlarına 3.500 TL

                    – Doktora mezunlarına 4.500 TL

100.000 TL’ye kadar

X

B) Makine-Teçhizat Giderleri :

Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.

250.000 TL’ye kadar250.000 TL’ye kadar
C) Yazılım Giderleri

 

100.000 TL’ye kadar

100.000 TL’ye kadar

D) Hizmet Alım Giderleri 200.000 TL’ye kadar

X

 

2019 .02 Proje Teklif Çağrısı Tablosu

Amacı:İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

Başvuru Koşulları:Bilanço Usulüne göre 2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 500.000 TL olmalıdır.

Destek Üst Limiti:  Geri ödemesiz :300.000 TL  Geri ödemeli 700.000 TL  Toplam 1.000.000 TL

Hizmet ve Yazılım Giderleri 2019.01 Proje Teklif Çağrısı ile aynıdır.

 

Desteklenecek Proje Gider Grupları:

Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin Üst Limitler

Geri Ödemeli Desteğe İlişkin Üst Limitler

A) Personel Giderleri :

Proje Kapsamında  2si  yeni diğer ikisi mevcut personel

– Ön Lisans mezunlarına 2.500 TL

 – Lisans mezunlarına 3.000 TL

 – Yüksek lisans mezunlarına 3.500TL

 – Doktora mezunlarına 4.500 TL

100.000 TL’ye kadar

 

 

X

B) Makine-Teçhizat Giderleri  Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizatların yeni olması şartı aranır.250.000 TL’ye kadar

600.000 TL’ye kadar

 

Son başvuru tarihi: 2 Mayıs 2019, Perşembe

Duyuru: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6937/sanayide-milli-imkanlar-agirlikli-olarak-dijitallesme-icin-250-milyon-tl-destek

KOSGEB KOBİGEL Programı sayfası:https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi